Vælgermøde på Steno Museet: Hvad skal der ske med sundhedsvæsenet?

Steno Museet inviterer tirsdag 21.5 kl. 15.30 til vælgermøde om, hvad der skal ske med sundhedsvæsenet i fremtiden. Baggrunden er åbningen af en ny udstilling om det danske sundhedsvæsen, hvor både politikere og besøgende konfronteres med sundhedspolitiske dilemmaer.

08.05.2019 | Trine Bjerre Mikkelsen

Et velfungerende sundhedsvæsen er ét af det kommende folketingsvalgs helt centrale temaer. Vi danskere har en forventning om, at sundhedssystemet vil hjælpe os med at forebygge sygdomme og træde til, hvis vi bliver syge. Men denne forventning hviler på en historisk udvikling, som har ført til en kollektiv forståelse af, at forebyggelse og behandling både gavner den enkelte og samfundet som helhed. 

Den udvikling er omdrejningspunktet for Steno Museets nye udstilling Gentests og tandbørster. Hvordan sundhed blev fælles

”Udstillingen giver en ekstra dimension til en højaktuel debat ved at have en historisk referenceramme i forhold til vores sundhedsvæsen. Den er vigtig at formidle, så vi forstår, hvorfor vi i Danmark har valgt at være fælles om at sikre hinandens sundhed,” siger museumsinspektør ved Science Museerne Morten A. Skydsgaard.

I den nye udstilling skal de besøgende også tage stilling til nogle højaktuelle og svære dilemmaer i et sundhedsvæsen, der er økonomisk hårdt presset.

”Vi kan undersøge for et hav sygdomme allerede i fosterlivet, redde for tidligt fødte børn og forlænge livet for de svært syge. Samtidig er der konsensus om, at skatten ikke skal stige. Så spørgsmålet til gæsterne er: Hvordan vil du prioritere? Det vil vi også gerne høre politikernes holdning til. Med et folketingsvalg oveni valgte vi derfor at lave et utraditionelt mix mellem en udstillingsåbning og et vælgermøde.”

Vælgermødet finder sted 21. maj på Steno Museet kl. 15.30-17 og har mødt bred politisk tilslutning. Kandidater fra stort set alle partier er repræsenteret. Pressen er velkommen til at deltage, og vælgermødet er åbent for alle interesserede. Tilmeld dig her 

”Det er meget glædeligt, at så mange partier har sagt ja til at komme,” siger Morten Arnika Skydsgaard. ”Så nu er vi spændte på at høre deres bud på, hvordan sundhedsvæsnet skal se ud i fremtiden.,”

Om vælgermødet ”Sundhedsvæsenet! Hvad skal der ske med det?”

På Steno Museet kan du høre 10 politikeres bud på, hvad der skal ske med sundhedsvæsnet og selv deltage i debatten. Anledningen er åbningen af udstillingen Gentests og tandbørster. Hvordan sundhed blev fælles og det kommende folketingsvalg.

Vælgermødet er gratis og åbent for alle, men kræver tilmelding efter først-til-mølle. Tilmeld dig her 

Følgende partier deltager

A  Nicolai Wammen

B  Hanne Roed

C  Jens Salling 

D  Lars Boje

F  Kirsten Normann Andersen

I  Jakob Rixen

KD Isabella Arendt

V  Gustav Juul 

Ø  Else Kayser

Å  Helle Wium   

Moderator: Adam Holm

Om udstillingen

Udstillingen Gentests og tandbørster. Hvordan sundhed blev fælles fortæller om tilblivelsen af sygesikring, skoletandpleje og nationale forebyggelsesprogrammer gennem 150 år. I udstillingen inddrages publikum også i aktuelle dilemmaer fra det danske sundhedsvæsen, hvor gæsten ved hjælp af et miniaturesundhedskort skal vælge, hvad der skal prioriteres. 

Science Museerne
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 16.05.2019