Lær at se naturen

Lær at se naturen

Forløbet "Lær at se naturen" skal skærpe elevernes oplevelser i og evne til at undersøge naturen ved at understøtte eleverne i brugen af deres sanser.

Fag

Natur/teknologi og dansk 

Indhold

På rundvisningen ”Lær at se naturen” går eleverne på opdagelse gennem fire klimazoner: middelhavsklima, ørken, tropisk bjergskov og tropisk klima. I hver klimazone arbejdes der med en af følgende sanser: lytte-, syns-, føle og lugtesansen. Ved at bruge sanserne vil eleverne få et større indblik i naturens mangfoldighed F.eks. får eleverne en sanselig oplevelse af, at temperaturen og fugtigheden er forskellig i de forskellige klimazoner og diversiteten i bladformer, dufte og farver. Formidlingen er bygget op, så eleverne både skal lytte, selv gå på opdagelse, løse små opgaver og diskutere med hinanden. Inden besøget modtager eleverne et brev, der skal forberede dem på besøget.

Kompetenceområde

Undersøgelse i naturfag

Færdighedsmål

Eleven kan gennemføre enkelte systematiske undersøgelser 

Læringsmål

Jeg kan bruge mine sanser til at foretage enkle systematiske undersøgelser af bladformer og farver og af temperatur og luftfugtighed i forskellige klimazoner.

Kompetenceområde

Formidling

Færdighedsmål

Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi

Læringsmål

Jeg kan formidle og forklare resultaterne af mine undersøgelser 

Tegn på læring

Eleverne kan formidle og forklare deres observationer i relation til farver, former og temperaturforhold i Væksthusene.

Før besøget

Eleverne kan med fordel have fundet forskellige måder at beskrive og illustrere den danske natur på f.eks. tabeller, hydroterm figurer, lyrik, maleri etc.

Efter besøget

Naturfaglig undersøgelse ved brug af sanser:
Tag udgangspunkt i observationsarket fra Væksthusene, og lad eleverne lave tilsvarende undersøgelser i den danske natur og evt. forskellige habitater.

Danskfaglig bearbejdelse

Lad eleverne skrive Haiku-digte med inspiration fra sanseoplevelserne i den danske natur.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019