Tro og viden

Formidlingsforløb om verdensbilleder

Videnskabens og religionens syn på verden

Religionerne og naturvidenskaben har i dag ret forskellige opfattelser af verden omkring os, men sådan har det ikke altid været. Dette undervisningsforløb handler om nogle af de tanker og ideer, som mennesker har haft om verden gennem tiderne. Ud fra et historisk perspektiv skal eleverne arbejde med forskellige verdensbilleder og forestillinger om verdens skabelse. 

Fag

Kristendomskundskab, natur/teknik, billedkunst, dansk, historie

Rundvisning

Rundvisningen gennemgår nogle af de historiske verdensbilleder fra forestillingen om en flad Jord og en verden styret af guderne, over erkendelsen af, at Jorden er en kugle i hvile midt i universet til den moderne opfattelse af solsystemet og dets opbygning. Rundvisningen viser, at disse forskellige verdensbilleder er påvirket af videnskabelige fremskridt såvel som kulturelle og religiøse tanker. Gennem rundvisningen vil der være en løbende diskussion med eleverne om det, at videnskab og religion er to måder at anskue virkeligheden på, som kan besvare forskellige tilværelsesspørgsmål. 

Planetariet

Rejse gennem solsystemet
Solsystemet opstod for ca. 4,6 mia. år siden af resterne af eksploderede stjerner. Vi besøger de vidt forskellige planeter på en spændende rejse gennem solsystemet. Forestillingen varer ca. 45 min. og er primært for de mellemste skoleklasser.

Før & efter besøget

Der findes en detaljeret lærervejledning til projektet. Lærervejledningen er opbygget af tre dele. Første del indeholder forskellige oplysninger om projektets mål og muligheder. Dernæst følger en del med baggrundslæsning til læreren om tro, viden og verdensbilleder.  

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019