Du er her: Science Museerne Skoletjenesten Formidlingstilbud 7.-10. klasse At få børn med teknologien

At få børn med teknologien

Genteknologi, kunstig befrugtning og prævention

Alt sammen har betydning for den moderne familiestruktur. Familierne er blevet mindre, og mange teknologiske fremskridt har gjort det muligt at hjælpe ufrivilligt barnløse. Men den nye teknologi har også skabt en række nye dilemmaer. Det er bl.a. disse dilemmaer, der tages fat på i Steno Museets udstilling ”Ægløsninger – At få børn med teknologien”.

Fag

Dansk, kristendomskundskab, biologi, historie

Rundvisning

Rundvisningen sætter fokus på forskellige teknologier, som vi nærmest tager for givet: Prævention og fri abort. Men også på teknologier, som er omdiskuterede: Kunstig befrugtning, genmanipulation og kloning. Med teknologien kan vi mange ting, men hvor langt vil vi gå? Skal det være lovligt at vælge barnets køn? Eller at fravælge børn med læbeganespalte? Hvor gammel må en mor være? Er det ok at klone mennesker, når vi nu kloner dyr?

Opgaver

I forbindelse med ”Ægløsninger” er der udviklet et ”Argumentationsrollespil”, hvor eleverne skal tage stilling til en række etiske dilemmaer. Hver elev skal beslutte sig for, om han eller hun er for eller imod et bestemt dilemma, f.eks. abortgrænsen. Der er udarbejdet en generel lærervejledning til argumentationsspillet. Til hver problemstilling findes der endvidere en lærervejledning og 2 elevkort: et modstander-kort ("Du er imod") og et fortaler-kort ("Du er for")

Der er opgavekort inden for følgende områder

Prævention: opgavekort, lærervejledning.
Kunstig befrugtning: opgavekort, lærervejledning.
Genteknologi: opgavekort 1, lærervejledning 1, opgavekort 2, lærervejledning 2.
Kloning: opgavekort, lærervejledning.

Før & efter besøget

Start på skolen med selv at finde på spørgsmål og etiske dilemmaer, f.eks. omkring genteknologi eller prævention. Diskuter i klassen eller i grupper, hvad et godt dilemma er. Når klassen kommer hjem fra besøget, kan man tage dilemmaerne op endnu engang – har elvernes syn på emnerne ændret sig? Og hvis ja, hvorfor?

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019