Design en plante

Formål

At eleverne erhverver viden og forståelse om planters tilpasning gennem observation af planterne i forskellige klimazoner og efterfølgende anvender deres iagttagelser til at designe en plante, der er tilpasset en specifik klimazone.

Indhold

Inden besøget modtager klassen et brev fra museet, hvor eleverne præsenteres for en fiktiv opgave. Eleverne skal være innovationsmedarbejdere, der skal designe en plante, som er tilpasset enten middelhavs-, ørken- eller tropisk klima. Eleverne starter i skolestuen, hvor formidleren sporer eleverne ind på formålet med workshoppen og guider eleverne til at sætte deres viden i spil. Efterfølgende skal eleverne på opdagelse rundt i plantesamlingerne for at indsamle viden om planternes tilpasning til forskellige klimazoner. I slutningen af workshoppen fremlægger de enkelte grupper deres designplante, og de øvrige elever og formidleren kommer med feedback. Der lægges vægt på, at forskellige læringsstile inddrages i forløbet, og at eleverne oplever og kommer tæt på planterne og de forskellige klimazoner.

Kompetenceområde: Undersøgelser-evolution

Færdigheds- og videnmål

  • Eleven kan undersø­ge og forklare orga­nismers tilpasning til levesteder
  • Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger

Læringsmål

  • Jeg kan observere en forskel mellem planterne i de forskellige klimazoner og forklare forskellene ud fra deres levesteder.

Kompetencemål: Kommunikation - argumentation

Færdighedsmål

  • Eleven kan formu­lere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag

Læringsmål

  • Jeg kan argumentere for, hvorfor jeg har designet planten, som jeg har gjort

Tegn på læring

  • I forbindelse med elevernes præsentation af deres designede plante kan eleverne forklare sammenhængen mellem plantens udseende/morfologi og levested og argumentere ved brug af naturfaglige ord og begreber.

Antal deltagere

Max 28

Pris

675 kr.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019