Du er her: Science Museerne Skoletjenesten Formidlingstilbud 7.-10. klasse Fantastisk eller farligt

Fantastisk eller farligt

Forløbet "Fantastisk eller farligt" har til formål, at eleverne erhverver sig viden om nogle væsentlige videnskabelige opdagelser/opfindelser fra første halvdel af 1900-tallet (røntgenstråling, penicillin, radioen og atombomben) og forholder sig til de problematikker, der relaterer sig til emnerne og til deres betydning i dag.

Fag

Historie, biologi, fysik/kemi og samfundsfag

Indhold

Sammen med en formidler bevæger eleverne sig rundt på Steno Museet til de fire nedslagspunkter, som præsenteres fra både en historisk og en naturfaglig vinkel og lægger op til dialog. Eleverne arbejder undervejs med et refleksionsark, og rundvisningen afsluttes med en afstemning om, hvilken opdagelse/opfindelse, den enkelte mener, har størst betydning.

Kompetenceområde

Perspektivering i naturfag

Færdighedsmål

Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.

Kompetenceområde

Historiebrug

Vidensmål

Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Læringsmål

  • Jeg har en viden om opdagelsen af røntgenstråling og penicillin og opfindelsen af radioen og atombomben.
  • Jeg har en mening om, hvilke fordele og ulemper de forskellige opdagelser og opfindelser har, og hvad det har med os at gøre i dag.

Tegn på læring

Eleverne kan med baggrund i natur- og samfundsfaglig argumentation begrunde deres valg af opdagelse/opfindelse som mest betydningsfuld.

Før besøget

Lad eleverne komme med bud på, hvad de synes, er den bedste/vigtigste opdagelse/opfindelse og hvorfor.

Download spørgeark

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019