Du er her: Science Museerne Skoletjenesten Formidlingstilbud 7.-10. klasse Klimazoner og planternes karakteristika

Klimazoner og planternes karakteristika

Rundvisning for udskolingselever om klimazoner

I løbet af en time guides eleverne gennem Væksthusenes klimazoner. I samarbejde med formidleren observerer og beskriver eleverne planternes karakteristika, som kobles til de forskellige klimazoner.

Afslutningsvis skal eleverne anvende deres viden og konkurrere om at placere et antal planter i den rigtige klimazone.  

Kompetenceområde                

Undersøgelse i naturfag.

Færdighedsmål

Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder.

Læringsmål

Jeg kan foretage enkle systematiske undersøgelser af planter og forklare, hvordan det observerede er et udtryk for en tilpasning til specifikke klimazoner.

Forslag til forberedelse

Introducer eleverne til de forskellige klimazoner (middelhavsklima, ørkenklima, tropisk klima).

Forslag til efterfølgende arbejde

Lav tilsvarende undersøgelser af den danske natur. Hvad karakteriserer de danske planter?

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019