Du er her: Science Museerne Skoletjenesten Formidlingstilbud 7.-10. klasse Sundhed, viden og vaccinationer

Sundhed, viden og vaccinationer

Forløbets formål er, at eleverne får sat perspektiv på egen sundhed og oplever, at der er en sammenhæng mellem sundhed, samfund, viden og levevilkår.

Fag

Historie, biologi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Emne

Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i historisk perspektiv 

Fra forenklede fælles mål

Der arbejdes med

Historie: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: Eleven har viden om samspil mellem sundhed, trivsel og levevilkår.

Biologi: Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Forløbsbeskrivelse
Formidleren giver eleverne et indblik i udvalgte medicinske opdagelser og teknologier med betydning for vores liv og levevilkår. Med vaccinationer som afsæt får eleverne sat perspektiv på egen sundhed og der lægges op til debat.

Varighed: ca. 55 min.

Forberedelse
Eleverne kan evt. udarbejde et vaccinationsstamtræ. Det vil spore dem ind på emnet og vise, at der er en generationsforskel i forhold til vaccinationer.
Download skabelon her (på vej)

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019