Verdensbilleder

Hvor er jordens plads i universet?

Lige så længe der har været mennesker, har man funderet over verdens indretning: Hvorfor veksler det mellem dag og nat? Hvilken facon har Jorden? Er den universets midtpunkt? Og hvor stort er universet? Dette undervisningsforløb handler om nogle af de fortællinger og billeder, man gennem tiderne har forsøgt at besvare spørgsmålene med.

Fag

Fysik/kemi, geografi, historie og kristendomskundskab.

Rundvisning

Rundvisningen gennemgår nogle af de historiske verdensbilleder fra forestillingen om en flad jord og en verden styret af guderne, over erkendelsen af, at jorden er en kugle i hvile midt i universet til Kopernikus’ heliocentriske verdensbillede. Gennemgangen giver et indblik i, hvordan verdensbillederne er påvirket af videnskabelige fremskridt såvel som kulturelle og religiøse tanker.

Planetariet

Stjerneliv og himmelmyter
Vi følger en stjerne – som Solen – fra dens dannelse ud af gastågerne i rummet, indtil den går til grunde milliarder af år senere. Undervejs fortæller vi om andre stjernetyper og udpeger nogle af de nævnte stjernetyper på planetariets kuppel. Desuden får eleverne fortalt nogle af de gamle myter, som knytter sig til de klassiske stjernebilleder (45 min.)

Før & efter besøget

Læs om Verdensbilleder i oldtiden eller Verdensbilleder i renæssancen.

Eleverne skal overveje, hvordan deres eget verdensbillede ser ud? Med deres mobil eller kamera skal de gå ud og fotografere deres eget verdensbillede. Eleverne skal derefter bruge billedet som udgangspunkt for en diskussion af, hvordan fortidens mennesker kunne komme frem til de opfattelser af verden, de havde.

Efter besøget på museet kan eleverne igen kigge tilbage på deres verdensbilleder og perspektivere dem med det, de har opdaget på jeres besøg. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.02.2019