Du er her: Science Museerne Skoletjenesten Formidlingstilbud Ungdomsuddannelse Faglig formidling i Væksthusene

Faglig formidling i Væksthusene

Få inspiration til hvordan du kan arbejde med faglig formidling i Væksthusene

Forslag til at arbejde med faglig formidling i Væksthusene

Formålet med forløbet er at styrke elevernes formidlingsbevidsthed og –kompetence gennem planlægning og afholdelse af et mundtligt oplæg ved brug af fagbiologiske begreber og retoriske virkemidler.

Forløbet er udviklet i samarbejde med dansklærer Cathrine Illeborg og biologilærer Jette Vingborg fra Egaa Gymnasium.

Indhold og opbygning

Eleverne skal koble viden om kommunikation og retorik med et biologisk interesseområde og derved træne faglig formidling. Små øvelser i Væksthusene skal skærpe den faglige nysgerrighed, og arbejdet med opgaven understøtte udvikling af formidlingskompetencen.

Eleverne arbejder gruppevis med en specifik plante, udarbejder og afholder et mundtligt oplæg ”foran planten” samt giver respons til andre.

Vær opmærksom på, at det grundet pladsforhold kan være nødvendigt at dele klassen i to hold i forbindelse med fremlæggelserne.

Fremlæggelserne får større autenticitet, når de foregår i Væksthusene, og der kan vises, udpeges og spørges til detaljer. Grupperne skal arbejde med hver sin plante, så alle oplæg vil være nye for tilhørerne. 

Fag

Kommunikation og retorik

Tidsforbrug

2 til 4 timer 

Forberedelse

Eleverne kan starte med at finde og tilegne sig baggrundsviden om de udvalgte/tildelte planter, der skal arbejdes med. Via appen USEEUM, Botanisk Have er det muligt at finde information om udvalgte planter i Væksthusene. 

Danskfagligt

Gennemgang af retoriske virkemidler og kommunikationsmodeller, som oplæg til at udarbejde den gode formidling. 

Litteraturforslag

Hagen, Jimmy Zander. Sprog og tale – mundtlighed i dansk. Forlaget Systime. 2010
Kapitel 2
Pentagrammet – en kommunikationsmodel
Kapitel 3
Talerens fem forarbejdningsfaser

Intro til Væksthusene:
Science Museernes hjemmeside
Væksthusene og Botanisk Haves Facebook

Materiale

Forslag til program for dagen

Elevøvelse – Opdagelsesrejse

Forslag til innovativ idéudvikling

Booking

Orienter os venligst om, hvornår klassen kommer og arbejder i Væksthusene. 

Telefon 8715 5415 eller mail: sm@au.dk

Hvis I ønsker at have et formidlingslokale til jeres rådighed, imens I er i Væksthusene, kan det bookes for 675 kr.

 

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 01.05.2019