Verdensbilleder

Verdensbilleder - billeder af verden

Lige så længe der har været mennesker, har man funderet over verdens indretning og gjort sig billeder af den. Men gang på gang har videnskaben ændret disse billeder. I dette tema bliver I introduceret for de vigtigste af fortidens verdensbilleder og de videnskabelige og kulturelle ideer, der lå bag dem, samt får perspektiv på vores moderne verdensbillede.

Fag

Fysik, filosofi, religion, historie, teknologihistorie, idehistorie, astronomi samt SRP/SRO.

Rundvisning

Rundvisningen gennemgår nogle af de historiske verdensbilleder fra forestillingen om en flad jord og en verden styret af guderne, over erkendelsen af, at Jorden er en kugle i hvile midt i universet til Kopernikus’ heliocentriske verdensbillede. Gennemgangen giver et indblik i, hvordan verdensbillederne er påvirket af videnskabelige fremskridt såvel som kulturelle og religiøse tanker.

Planetariet

Stjerneliv og himmelmyter
Vi følger en stjerne – som Solen – fra dens dannelse ud af gastågerne i rummet, indtil den går til grunde milliarder af år senere. Undervejs fortæller vi om andre stjernetyper og udpeger nogle af de nævnte stjernetyper på planetariets kuppel. Desuden får eleverne fortalt nogle af de gamle myter, som knytter sig til de klassiske stjernebilleder. (45 min.)

Før & efter besøget

Læs om Verdensbilleder i oldtiden eller Verdensbilleder i renæssancen.

Se evt. filmen Den bevægede Jord, der fortæller om de videnskabelige opdagelser, der var med til at give os det moderne verdensbillede. Filmen kan med fordel suppleres med det tilhørende undervisningsmateriale fra Filmcentralen samt bogen En ny himmel.

Eleverne skal overveje, hvordan deres eget verdensbillede ser ud? Med deres mobil eller kamera skal de gå ud og fotografere deres eget verdensbillede. Eleverne skal derefter bruge billedet som udgangspunkt for en diskussion af, hvordan fortidens mennesker kunne komme frem til de opfattelser af verden, de havde. 

Efter besøget på museet kan eleverne igen kigge tilbage på deres verdensbilleder og perspektivere dem med det, de har opdaget på jeres besøg. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.08.2019