Det middelalderlige verdensbillede

I forhold til det klassiske græske verdensbillede er der yderst tilføjet "Det himmelske rige, som beboes af Gud og alle de udvalgte". 

Fra Peter Apian, Cosmographia (1524)

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 07.06.2019