NY SCIENCEPARK I AARHUS

Aarhus får en helt unik formidlingsplatform for science, beliggende i Kongelunden, når Ole Rømer Observatoriet genåbner i september 2023. 

Det 110 år gamle Ole Rømer Observatoriet, som hører under Science Museerne, Aarhus Universitet, er ved at blive restaureret ude og inde. Bygningen skal bringes tilbage til sit oprindelige udtryk. Samtidig skal det naturskønne område omkring observatoriet forvandles til en smuk Sciencepark, så gæster og skoleklasser kan opleve naturvidenskab både i dagtimerne og i mørket under stjernehimlen. Og så skal Ole Rømer Observatoriet være tilgængeligt for alle.

Det samlede projekt har et tredelt formål 

1. At restaurere bygningen og føre den tilbage til en mere oprindelig form

2. At udvide brugen af huset og haven med bedre formidlingsmuligheder hele året

3. At sikre tilgængelighed for alle.

Restaurering af Ole Rømer Observatoriet og udviklingen af Scienceparken i Aarhus støttes af: 

Realdania: 4,5 millioner kr. 

https://realdania.dk

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond: 4 millioner kr.

https://louis-hansenfonden.dk/

Salling Fondene: 2 millioner kr.

https://sallingfondene.dk

Nordea-fonden: 2 millioner kr.

https://nordeafonden.dk

Kongelunden, Aarhus Kommune: 1 million kr.

https://kongelunden.aarhus.dk

Aarhus Universitet: 3,5 millioner kr.

https://au.dk