VISIONER FOR SCIENCEPARKEN

Visionen for Scienceparken er at gøre Anton Rosens ikoniske bygning til et omdrejningspunkt for formidling af historie, naturvidenskab og naturoplevelser. Det er en vision, der står på tre ben. 

Vision 1. Ole Rømer Observatoriet skal tilbage til sit oprindelige udtryk

Ole Rømer Observatoriet er blevet bygget om ad flere omgange og bærer præg af at have været anvendt til undervisning og forskning. Men bygningen rummer også mange smukke detaljer, der fortjener restaurering og reetablering. I foyeren ses en vægstuk, der forestiller Ole Rømer. Ligeledes er der originale messingdetaljer og skabe med stjerner i træskærerarbejde. Hvert eneste rum i observatoriet skal være en formidlingsmulighed, så et besøg her er en lille tidslomme og en fortælling om astronomiens betydning for Aarhus som universitetsby. Ole Rømers passageinstrument ønsker vi også at formidle betydningen af ved at vise, hvor det stod, og hvordan det virkede.
Samtidig skal ny forskning og nye metoder i astronomien formidles, men med den historiske bygning som ramme. På den måde bevares bygningen som et levende bevis for, hvordan Aarhus blev en storby og universitetsby, samt hvordan astronomien har udviklet sig og præget vores verdensopfattelse.

Vision 2. Scienceparken skal være en historisk platform for oplevelser med science og natur

Med Scienceparken forvandles det naturskønne område omkring observatoriet til en platform for formidling af science af høj kvalitet, hvor  børn og unge inviteres til at udforske planeten Jorden. Observatoriehaven skal være det unikke, biodiverse landskab, børnene lander i. De er astronauter på opdagelse på  en fremmed planet. De kan undersøge naturen i Scienceparken, himlen over dem, deres egen fysiologi, lave eksperimenter og udforske sig til viden om naturen på Jorden og dens plads i universet.

Indendørs vil være et formidlingslokale og en udstilling. Udendørs vil være overnatningsmuligheder i form at et antal science-hytter, hvor børnene kan overnatte med lærere, forældre, spejderledere etc. Der vil være events, aktiviteter og forskning både ind og ude. En planetsti i Scienceparken tilbyder en rejse gennem solsystemet, og små biotoper formidler dansk natur i observatoriehaven.

Guided tours

De besøgende skal sammen med vores dygtige formidlere, der alle er studerende ved Aarhus Universitet, udforske biodiversitet hos planter og dyr, luftsammensætning, jordprøver, tyngdekraft, hvordan man genkender og beskriver liv, oplever årstiderne, finder fossiler etc.

Vision 3. Adgang for alle

Ole Rømer Observatoriet skal være tilgængeligt for alle. Derfor skal der etableres en rampe ind i foyeren og formidlingslokalet samt en lift-løsning uden på den store kuppel, så det er muligt at komme direkte ind i kuplen, uden at der ændres på den fredede bygning.

Indenfor skal etableres handicapvenlige toiletfaciliteter, og i formidlingslokalet skal der ligeledes være mulighed for gode pladser til gangbesværede og kørestolsbrugere.