VI GENÅBNER MEDIO 2023

Observatoriet får støtte til renovering og nye aktiviteter

Det er med stor glæde, at vi endelig kan gå i gang med at renovere vores smukke observatorium. Ole Rømer-Observatoriet får støtte fra Louis-Hansens Fond på 4 millioner kr. og 4,5 millioner kr. fra Realdania. Med det kommende renoverings- og udviklingsprojekt bliver bygningen ført tilbage til et mere oprindeligt udtryk, og samtidig kommer der endnu mere formidling på stedet.

Projektet er delt i to faser, hvor 1. fase omfatter en renovering af observatoriet. Det skal have nyt tag, og facaden og de ikoniske kupler skal renoveres, ligesom der skal lægges omfangsdræn. Derudover skal der etableres et tidssvarende formidlingslokale, bedre toiletforhold og et pantry, så besøgende kan bydes på en kop kaffe. Endelig arbejdes der for lige adgang for alle gæster, så også gangbesværede kan komme ind på observatoriet og ikke mindst op i den store kuppel. 

Science Museernes ambition for det renoverede observatorium er, at det bliver en oplevelse at se den historiske bygning, samtidig med at man kan blive præsenteret for den nyeste forskning indenfor astronomi og kigge ud i verdensrummet gennem observatoriets kikkerter.  

Fakta

Ole Rømer-Observatoriet får støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 4 millioner kr. og 4,5 millioner kr. fra Realdania. 

Science Museerne restaurerer og bygger ny formidling for en samlet pris af 17 millioner kr.

Fase 2 handler om at optimere Ole Rømer-Observatoriet som formidlingsplatform. De mere detaljerede planer for fase 2 offentliggøres i efteråret 2022.

Ole Rømer-Observatoriet forventes at genåbne medio 2023.

Læs mere: 

Info om observatoriets renovering på realdania.dk.

Læs om Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.