Talentfulde elever på turboforløb i Væksthusene

13 elever fra 5. årgang på Lundskolen i Horsens rykkede i sidste uge ud af klasse-værelset og ind i Væksthusene. Opgaven var, at de skulle give deres bud på fremtidens løsninger indenfor klima, bæredygtighed, ingeniørkunst og teknologi.

24.09.2018 | Trine Bjerre Mikkelsen

Væksthusene samarbejder med Horsens Ungdomsskole, som varetager et 2,5-årigt projekt, der har til formål at styrke indsatsen over for elever med højt læringspotentiale. Opgaven var, at eleverne skulle arbejde i Væksthusene og tage stilling til problemstillinger indenfor fx bæredygtigt landbrug, hvordan man indretter og bygger et væksthus på den bedste måde, og hvordan man bevarer plantesamlinger.

Styrker elevernes videnskabelige fundament
Projektleder på Talentprojekt Horsens, Susanne Rubenius, kalder det ideelt at besøge Væksthusene med eleverne: ”Jeg kan mærke, at eleverne er meget optagede af og interesserede i naturvidenskab. Vi vil gerne give dem mulighed for dem at fordybe sig i de her emner og styrke deres videnskabelige fundament. Fælles for både Talentprojektet og Væksthusene er, at vi vil hjælpe eleverne med at få øjnene op for en spændende verden fra en tidlig alder. I Væksthusene kan vi arbejde med autentiske problemstillinger og bygge bro til virkeligheden. Det engagerer eleverne rigtig meget”. 

Talentprojektet er støttet af Undervisningsministeriet og retter fokus mod højtbegavede og talentfulde elever på mellemtrinnet.

”Det er et spændende område at dykke ned i, og projektet har til hensigt at skabe ny viden om, hvordan vi i folkeskolen bedst lykkes med at udfordre og løfte samtlige elever til deres fulde potentiale,” siger hun.

Nye perspektiver på naturvidenskab
På Science Museerne har man både fokus på at tilbyde naturfaglige forløb, der kommer elever med særlige behov til gode og understøtter læring for elever generelt.

”På Science Museerne oplever vi, at der er en stigende tendens til og et stort behov for, at elever får nye perspektiver på naturvidenskab. Det behov vil vi meget gerne understøtte, ikke mindst som en del af Aarhus Universitet” siger Finn Borchsenius, som er fagleder for Væksthusene og prodekan for Science and Technology. ”Vi er derfor glade for at kunne at kunne tilbyde skoler og elever et reelt alternativ til traditionelle læringsforløb i natur og teknologi. Væksthusene giver nogle fantastiske rammer, hvor et emne som fx klima bliver nærværende for eleverne på en helt anden måde end normalt. Det samme gælder mange andre naturvidenskabelige områder, hvor fokus bliver læring gennem hands-on og involverende aktiviteter.”

Yderligere information
Biolog v. Science Museerne
Signe Klange: ske@sm.au.dk,
mobil: +4593917600

Projektleder på Talentprojekt Horsens
Susanne Rubenius: Sru@horsens.dk,
mobil +4540466236

Om Science Museerne
Væksthusene i Botanisk Have Aarhus hører under Science Museerne, som også omfatter Steno Museet og Herbariet i Universitetsparken samt Ole Rømer-Observatoriet i Højbjerg. Science Museerne hører under Science & Technology ved Aarhus Universitet. Læs mere på sciencemuseerne.dk

Pressebilleder kan frit anvendes til redaktionel omtale. Klik på det enkelte billede for at downloade det. 

Science Museerne