Udstilling åbnet med et brag

Politikere mødtes på Steno Museet til vælgermøde og fælles snoreklip i anledning af åbningen af udstillingen ”Gentests og tandbørster”.

22.05.2019 | Trine Bjerre Mikkelsen

Kloong! Sådan lød det, da Steno Museet igår åbnede udstillingen "Gentests og tandbørster. Hvordan sundhed blev fælles" med et sundhedspolitisk vælgermøde. Lyden kom fra et noget alternativt stopur, nemlig et bækken med låg, som skulle være med til at styre taletiden for de ni politikere, der var mødt frem. 

Men det viste sig hurtigt, at det kunne moderator Adam Holm og politikerne sagtens selv klare. Fra Steno Museets trappe blev debatteret og svaret på spørgsmål fra salen om de mange udfordringer, det danske sundhedsvæsen står overfor i dag. Udover fælles snoreklip til udstillingen ”Gentests og tandbørster. Hvordan sundhed blev fælles” kunne alle politikerne dog mødes om en ting: Vi skal passe godt på vores sundhedsvæsen. 

Men hvordan skal man prioritere?

Et af de afgørende emner for debatten var, hvad skal vi prioritere i det danske sundhedsvæsen, når vi ikke kan det hele? Det kom mange bud på, også i udstillingen.. Med et sundhedskort i miniformat skal besøgende vælge, om der fx skal flere penge til psykisk syge eller personale i ældresektoren. Det dilemma blev politikerne også konfronteret med i udstillingen og fik mulighed for at vælge, om man fx skulle prioritere mere personale i ældresektoren eller ny livsforlængende medicin mod kræft. Flere politikere fik også afprøvet udstillingens røntgen-selfie, hvor man selv kan sammensætte ”sit” skelet med røntgenbilleder. 

Den historiske dimension er relevant for nutiden
Forventningen om, at sundhedssystemet vil hjælpe os med at forebygge sygdomme og træde til, hvis vi bliver syge hviler på en historisk udvikling, som har ført til en kollektiv forståelse af, at forebyggelse og behandling både gavner den enkelte og samfundet som helhed. Den udvikling er omdrejningspunktet for Steno Museets nye udstilling Gentests og tandbørster. Hvordan sundhed blev fælles. Gennem tre autentiske interiører fra tandlæge til lægepraksis vises, hvordan den samfundsmæssige såvel som teknologiske udvikling har ført os frem til,hvor vi er i dag.

Science Museerne, Steno Museet