Du er her: Science Museerne Skoletjenesten Forberedelse inden besøget

Forberedelse inden besøget

Udstilling Kære Krop, SVære krop. Foto:

Før besøget

Valg af tema

Undersøg hvilken undervisning der passer til netop det emne, I skal arbejde med på skolen. Se under Formidlingstilbud og temaer. Eleverne opnår et større læringsudbytte af besøget, hvis det er en integreret del af et længerevarende undervisningsforløb på skolen.

Hvilke fag og hvilke faglærere?

Science Museerne formidler naturvidenskab og kulturhistorie. Det er derfor oplagt at en naturfagslærer og en dansk/historielærer deltager i turen.

Økonomien

Der findes flere forskellige rabatordninger, der måske kan være relevante for jer.
F.eks. kan skoleklasser køre billigt med Midttrafiks turkort

Arbejdsform

Overvej om eleverne skal arbejde selvstændigt med opgaver, som museets medarbejdere har udviklet, om I selv udvikler opgaver til dagen, eller om I ønsker at få en rundvisning. Hvis eleverne skal have et læringsudbytte, er det vores erfaring, at de skal vide, hvad formålet med besøget er. Det bedste resultat opnås, hvis den viden, de indsamler på museet, efterfølgende skal bruges hjemme på skolen. Hvis klassen ønsker en rundvisning eller en planetarieforestilling, skal den bestilles.

Under besøget

Vi anbefaler, at klassen ankommer en halv time før en eventuel rundvisning eller planetarieforestilling. Det giver eleverne mulighed for at se sig omkring, hvilket betyder, at de ikke mister koncentrationen under rundvisningen, fordi de bruger tiden på at forestille sig, hvad der er bag det næste hjørne. Samtidig kan eleverne få at vide, hvor de må spise deres madpakker, og hvor toilettet er, da det kan give dem en mere tryg museumsoplevelse. Hjælp klassen med at orientere sig på museet. Udlever evt. et kort over museet. Kortet kan fås ved ankomsten til museet.

Efter besøget

For at sikre et optimalt læringsudbytte er det en god ide, at turen evalueres eller endnu bedre indgår i et undervisningsforløb, der afsluttes hjemme på skolen.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 28.06.2019