KROPPEN PÅ BILLEDET

På Steno Museet er Uge Sex i år dedikeret til en spændende og højaktuel debat om krop, kropsidealer og selviscenesættelse. Forløbet er gratis og målrettet 8.-9. klasse

Science Museerne samler unge fra hele landet og tilbyder et gratis, online tilbud med dilemmasnakke, quizzer, spændende oplæg og nye perspektiver på kropsidealer. Forløbet gennemføres, hvad enten eleverne er hjemsendte eller i klasselokalet.

Formålet med forløbet er, at unge mødes og får sat perspektiver på kroppen på billedet, både deres egen og andres kroppe.

Gennem forløbet sætter vi rammen for, at de unge reflekterer over, hvordan kropsidealer, sociale medier og manipulerede modelkroppe påvirker dem. 

Lad dine elever møde unge fra hele landet, når vi tilbyder en online museumsoplevelse, der får sat den vigtige snak i gang om kropsidealer. Vi veksler mellem online aktiviteter og oplæg samt dialogbaserede opgaver, som eleverne løser sammen enten i klassen eller online. 

Forløbet tager afsæt i bogen ”Kend din kropspolitik”, en højaktuel debatbog målrettet udskolingen og kærekrop.dkBogen kan bestilles som gratis klassesæt eller downloades fra vores hjemmeside. Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at eleverne har arbejdet med materialet.

Book din tid (kræver at du opretter login først) herunder eller læs mere om forløbets indhold på dette link: https://sciencemuseerne.dk/til-skoler/tilbud-til-skoler-og-uddannelser/grundskolen/udskoling-7-10-klasse/uge-sex-online/