RUMREJSEN 2023

På rumrejse med Andreas Mogensen

Den danske astronaut Andreas Mogensen skal på ekspedition i rummet i 2023. Science Museerne er med i en række nationale samarbejder om at formidle om rummissionen til alle aldersgrupper.

Andreas Mogensen skal i rummet for anden gang i sit liv. Han skal være pilot på et Dragon-2 rumskib for Det Europæiske Rumagentur (ESA) i det såkaldte ’Crew-7’, som rejser til ISS i år. Under sit ophold gennemfører han bl.a. ti forsøg udvalgt af ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Science Museerne er i fuld gang med at planlægge spændende events, en udstilling, en efterårsferie samt undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelserne om Mogensens rumrejse. 

Live events under Rumrejsen

Science Museerne fejrer Andreas Mogensens afrejse ved at streame rumskibets opsendelse på Steno Museet. Det sker torsdag 17.  august 2023, hvis alt går efter planen. 

Mandag 4. december har ESAs undervisningscenter ESERO et ’in-flight call’, hvor formidlere på Jorden taler direkte med Mogensen på ISS. Vi streamer samtalen live og inviterer samtidig børn og voksne til en eftermiddag på Steno Museet, hvor vi stiller skarpt på den teknologi, som gør rumrejsen mulig.

Fremtidens Rumstation

Vi udvikler undervisningsmateriale, så elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne kan prøve kræfter med at udvikle fremtidens rumstation, når ISS lukker og slukker i 2031. Materialet inviterer til at arbejde som en rumingeniør ved at tage afsæt i videoer, hvor Andrea Mogensen fortæller om forholdene på ISS.

Eleverne udarbejder deres egne undersøgelser ud fra et sæt at kriterier for seks moduler på fremtidens rumstation: et drivhus, et teknikmodul, et sovemodul, bad- og toiletfaciliteter, et træningsmodul og et socialt modul. Undersøgelserne munder ud i konkrete produkter, som eleverne bygger ud fra deres egne ideer.

Der vil være adgang til materiale fra uge 25. Hold øje med siden for mere info. 

En vandreudstilling om hverdagen på ISS

En spændende udstilling om livet på en rumstation åbner på Steno Museet torsdag 17. august, samme dag som launchen er planlagt. Sammen med bl.a. Teknisk Museum og Experimentarium bygger vi en model af ISS, som vandrer rundt mellem danske museer i løbet af efteråret og foråret. Hvert museum udvikler installationer, som knytter udstillingen til lokale temaer.

Udstillingen er på Steno Museet fra 17. august til 22. december, og vil bl.a. fokusere på, hvordan man dyrker planter i rummet, samt hvordan astronauters søvn påvirkes af at bo et sted, hvor solen står op 16 gange på 24 timer.

Rumrejse hele efteråret

Rumrejsen 2023 er en festlig og varieret formidlingsindsats om Mogensens ekspedition, som kommer til at gennemsyre særligt Steno Museet i efteråret. Rumrejsen bliver også temaet for efterårsferien, hvor vi planlægger aktiviteter om livet på ISS for hele familien.

Rumrejsen er finansieret af Ellehammerfonden, Novo Nordisk Fonden, Otto Møntsteds Fond, Thomas B. Thriges Fond og VILLUM FONDEN. Læs mere på www.rumrejsen2023.dk.


Fakta

Science Museerne er partner i projektet Rumrejsen 2023, som formidler om Andreas Mogensens ekspedition sammen med universiteter, museer og organisationer i hele landet, bl.a. Danmarks Tekniske Universitet, Naturvidenskabernes Hus, Astra og Teknisk Museum. Projektet er opdelt i fem ’signaturprojekter’, som har hvert sit formål. Science Museerne spiller en aktiv rolle i flere af dem, bl.a. i ovenstående. 

Rumrejsen er et samarbejdsprojekt mellem flere danske institutioner, som har til formål at inspirere skoler i hele landet til at arbejde med rummet i forbindelse med Andreas Mogensens rumrejse til Den Internationale Rumstation, ISS, i 2023-2024. På den såkaldte Huginn-mission skal Andreas være på ISS i et halvt år, hvor han skal foretage 10 forsøg.