ÅRSTIDSVARIATIONER

Verden er et foranderligt sted, hvor kolde vintre og varme somre afløser hinanden. Mange steder er der slet ikke årstider, som vi kender det i Danmark. 

Beskrivelse

I denne workshop udfordrer vi elevernes syn på verden med en rejse igennem de fire klimazoner i Væksthusene med interaktive øvelser og levende formidling.     

Efter en kort introduktion og en lille gruppeøvelse går eleverne med formidleren på opdagelse i de fire klimazoner. I Tropehuset er eleverne med til at måle temperatur forskellige steder, og de skal undersøge, hvordan planterne er tilpasset det tropiske klima. De skal sammen finde svar på, hvilke udfordringer planterne har, og hvordan de klarer dem. Hvad er forskellene på planterne i troperne og planterne i Danmark og hvorfor? 

Efter en kort pause går vi ud i Botanisk Have, hvor eleverne indsamler forskellige plantedele, som kendetegner årstiden. Vi skal selvfølgelig også have målt temperaturen udendørs, så vi kan sammenligne med vores målinger fra Tropehuset. Eleverne skal derefter bruge de indsamlede plantedele til at lave et billede af årstidsvariationerne i Væksthusene og i omgivelserne. Vi afslutter med refleksion og perspektivering. 

Formål

Eleverne får en forståelse for de ændringer i naturen, der knytter sig til årstiderne, både i Danmark og i troperne. De får også en begyndende indsigt i, hvorfor vi har årstider i Danmark. 

Varighed: 2 timer

Niveau: 1.-3. klasse

Involverede fag: Natur/teknologi

BOOK FORLØBET