ENERGI I KUGLEBANER

Beskrivelse

Der er energi overalt omkring os. Energi forsvinder ikke, men den skifter imellem sine forskellige former. Det kan være svært at begribe, hvad der sker, når energien oplagres, omsættes og høstes. Denne workshop stiller skarpt på energi i forskellige former ved at lade eleverne gå på opdagelse i en enorm kuglebane.

Workshoppen finder sted i et lokale med over 20 meters hulplader opsat på væggen, som eleverne kan bygge deres egen kuglebane på. Elevernes undersøgelse tager udgangspunkt i konkrete problemer og benspænd, som inviterer dem til at udforske den energi, som bliver håndgribelig, når kuglerne skal bevæge sig rundt på væggen. I rummet er en række forskellige materialer, som eleverne frit kan bruge og kombinere i deres undersøgelser af forskellige former for energi.

Formål

Formålet med workshoppen er at give eleverne mulighed for at få konkrete oplevelser med energi, som kan danne grobund for deres videre nysgerrighed. Ved at veksle mellem fælles refleksion og konkret afprøvning af ideer og løsningsmodeller giver workshoppen eleverne mulighed for at forbinde og fordybe deres viden om energi. Kuglebanens design gør, at eleverne hele tiden må prøve sig frem for at finde løsninger på de problemer, som de stilles over for. Kuglebanen er let at gå til, og den giver samtidig mulighed for komplekse løsninger.

Niveau: 4. – 6. klasse

Varighed: 2 timer

Periode: For booking i december 22 og januar 23 kontakt os på mail: sm@au.dk. Besøg fra februar 2023 og frem kan bookes online via vores bookingformular.

Involverede fag: Natur/teknologi, matematik

Workshoppen er udviklet i samarbejde med forskere fra Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet og CollaboLearn projektet. Udbydes nu som forløb.