Naturoplevelser og haiku-digte

Et gratis forløb, hvor eleverne får egne sanser i spil og udtrykker deres indtryk og oplevelser i haiku-digte om naturen i Væksthusene

Formål:

I dette forløb får eleverne deres sanser i spil og udtrykker deres indtryk og oplevelser i haiku-digte om naturen i Væksthusene.  Gennem små øvelser finder de steder i Væksthusene, der er beskrevet i haiku-digte, og producerer deres eget haiku-digt. 

Forberedelse:

Det er en fordel, at eleverne har fået en introduktion til haiku-digte hjemme på skolen før besøget. Husk desuden at printe opgaverne hjemmefra.

Varighed: 1-2 timer

Niveau: Mellemtrin

Involverede fag: Dansk, Natur og teknologi