DIN KROP I DATA

Beskrivelse

Hvem er du på sociale medier, og hvad viser du ikke de andre? Hvilke dataspor efterlader du dig i løbet af dagen, og hvad sker der med dem?

Det er centrale spørgsmål i forløbet, hvor eleverne skal diskutere og reflektere over kropsforståelse, data og teknologibrug.

Autentiske genstande giver eleverne et indblik i samfundets indsamling af data fra kirkebog til biobank, og vi diskuterer dilemmaet folkesundhed eller overvågning. Eleverne forholder sig til egne data og dataspor, og gennem lyrik og teknologi udforsker de, hvad data egentlig er, og reflekterer over, hvor de kan påvirke og blive påvirket af data i hverdagen. Vi sætter fokus på mental sundhed og arbejder med kropsidealer og SoMe gennem bl.a. en analog tegneøvelse, hvor eleverne deler og omsætter egne refleksioner.  

Formål

At ruste eleverne til at forholde sig kritisk og reflekterende til data, databrug, teknologi og dets betydning for egen fysiske og mentale sundhed.

Varighed: 2 timer

Niveau: 7.-10. klasse

Fag: Dansk, biologi, samfundsfag, historie, teknologiforståelse, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

På Steno Museet holder vi uge sex hele året

Du kan få masser af inspiration til din undervisning på undervisningssitet kærekrop.dk, som tager afsæt i næsten 2000 personlige udsagn om kroppen fra udstillingen "Kære krop, svære krop".

Du har også mulighed at downloade eller bestille en revidereret udgave af Kend din kropspolitik. Science Museerne 2020. For mere info og bestilling af gratis klassesæt - klik ind på kropspolitik.dk