Generalforsamling i foreningen Steno Museets Venner

Steno Museets Venner indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 på Steno Museet.

08.03.2019 | Trine Bjerre Mikkelsen

Dato ons 27 mar
Tid 19:30 22:00
Sted Steno Museet, C.F. Møllers Allé 2, 8000 Aarhus C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Eventuelle forslag. Der er ikke inden fristens udløb fremkommet forslag til behandling.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.

6. Orientering om aktiviteter på Steno Museet ved direktør Bent Lorenzen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Vibeke Reinhardt (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), John Frentz (sekretær). På valg er Bjarning Grøn, Vibeke Reinhardt og John Frentz.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Nuværende suppleanter er Dorte Gade og Jesper Schou-Jørgensen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Nuværende revisor er Kristian Jacobsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen.

10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på vin og ost i anledning af Steno Museets 25-års jubilæum. Desuden vil astronom og projektmedarbejder Andreas Kjær Dideriksen præsentere Soyuz-kapslen og Aarhus Universitets første satellit, Delphini-1.

Mvh. Bestyrelsen for Steno Museets Venner

Science Museerne