HERBARIETS SAMLING

Aarhus Universitet har sit helt eget herbarium

Aarhus Universitets Herbarium rummer ca. 750.000 indsamlinger af pressede og tørrede planter. Samlingen indeholder et væld af informationer om planter fra hele verden, indsamlet gennem mere end 200 år. Hertil kommer en stor samling af glas- og små plasticflasker med blomster og frugter konserveret i alkohol og en mængde større plantedele, der er tørret i hel tilstand, fordi de ikke kan presses — for eksempel palmefrugter og lignende. Herbariet rummer også en voksende samling af bladprøver tørret i silikagel med henblik på DNA-analyse.

Se filmen "750.000 tørrede planter i Aarhus" herunder:

Herbariets indsamlinger stammer fra hele verden, men er især rigt på indsamlinger fra det vestlige Sydamerika, Sydøstasien og Sahel regionen i Afrika.

Samlingerne fra Ecuador, Thailand og Bukina Faso er blandt de vigtigste i verden. Herbariet rummer også en stor og værdifuld samling af danske planter.

Palmer, græsser, bregner, ingefær- og bælgplanter er specielt godt repræsenteret i Herbariets samlinger.

Digitalisering af planterne

Herbariets database indeholder information om mere end 150.000 indsamlinger og er frit tilgængelig for søgning online.

Herbariet leverer et stort datasæt til den internationale biodiversitetsdatabase Global Biodiversity Information Facility. Det er et internationalt big science projekt, der sigter mod at gøre alverdens informationer om biologisk mangfoldighed frit tilgængelige på nettet. Der er et stadigt stigende behov for, at samlingerne er digitalt tilgængelige, bl.a. som følge af det tab af biodiversitet, som verden oplever i disse år. Biodiversitetskrisen betyder en stigende interesse i at forstå de store mønstre i den biologiske mangfoldighed og lære, hvordan den kan forvaltes på en bedre måde.

En guldgrube af muligheder

Herbariets samling af bladprøver tørret i silikagel er et andet område med stigende betydning. Prøverne anvendes som kilde til DNA for genetiske studier af evolutionen. Nye teknikker øger hele tiden muligheden for at udvinde brugbart DNA også fra de almindelige herbariesamlinger. Herbariet udgør derfor en enorm ressource for forskning i genetisk diversitet og planternes evolution.

Aarhus Universitets Herbarium blev etableret i 1963. Dets nuværende bygning blev indviet i 1987. Siden 2012 har Herbariet været en del af Science Museerne ved Aarhus Universitet.

Planter i globalt netværk

Herbariet er en del af det internationale, verdensomspændende netværk af herbarier. Det udveksler løbende indsamlinger med omkring 340 andre herbarier verden over. Forskerne på Aarhus Universitet har således adgang til plantesamlinger fra hele verden, ligesom forskere fra hele verden låner herbariemateriale fra Aarhus og jævnligt gæster Herbariet i kortere eller længere perioder. Samlingerne øges til stadighed med materiale indsamlet i forbindelse med forskningsprojekter og udveksling med andre herbarier.

Databasen

Søg i Herbariets database: