MISSION OG VISION

Mission

Science Museernes mission er at skabe engagerende, tankevækkende og autentiske videnskabelige læringsoplevelser målrettet børn og unge. Vi formidler de vigtigste natur- og lægevidenskabelige forskningsområder og -resultater i et kulturhistorisk perspektiv, så både børn, unge og voksne kan relatere til dem uanset socioøkonomisk baggrund. 

Gennem udstillinger, workshops, rundvisninger, offentlige foredrag og aktiv indsamling gør vi kompliceret forskning og historiske processer tilgængelige, så universitetets betydning som samfundsinstitution skinner tydeligt igennem. 

Udstillinger udvikles sammen med forskere og målgruppen gennem samskabende processer. Gennem den samskabende udvikling bidrager museerne til at højne standarderne for forskningsformidling i særlig grad til børn og unge, så sciencekapitalen i samfundet styrkes. 

Vi indsamler, registrerer og bevarer genstande, som indgår i museernes fire samlinger: Videnskabshistorisk Samling, Medicinhistorisk Samling, Universitetshistorisk Samling og Botanisk Samling. Den Botaniske Samling består både af Aarhus Universitets Herbarium, som ikke er åbent for offentligheden, samt af en levende plantesamling i Væksthusene i Botanisk Have, hvor der er gratis adgang. 

Vision 

Science Museernes vision er at styrke sciencekapitalen i samfundet og skabe spændende, engagerende museumsoplevelser i øjenhøjde med målgruppen, som i særlig grad er børn og unge. 

Museernes omdrejningspunkt er nyskabende formidling af natur- og lægevidenskab samt teknologi, herunder formidling af genstands- og plantesamlingerne til alle borgere. 

Science Museerne arbejder for at sætte nye standarder for formidling af aktuelle videnskabelige emner og samfundsskabte udfordringer i et kulturhistorisk perspektiv gennem udstillinger, samlinger, foredrag og personbåret, aktiv formidling i undersøgelsesbaserede læringsmiljøer, som giver grobund for, at hver enkelt gæst styrker sin naturvidenskabelige nysgerrighed. 

Science Museerne arbejder aktivt ind i universitetets rekruttering af nye studerende ved bl.a. at satse på formidling til grundskolen. Museerne udvikler udstillingerne sammen med universitetsforskere og målgruppen gennem samskabende processer. 

Science Museerne tilbyder skoleklasser workshops, dagsophold og overnatninger i samarbejde med institutterne. Ambitionen er, at børn og unge får identitets- og værdiskabende oplevelser, så universitetet træder frem som et indbydende sted, de har lyst til at vende tilbage til. 

Om Science Museerne i Aarhus

Science Museerne omfatter Ole Rømer Observatoriet, Væksthusene i Botanisk Have Aarhus, Steno Museet, Herbariet og Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Science Museerne hører under Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet og er delfinansieret af Health.