SAMSKABELSE

Det er vores ambition, at fremtidige udstillinger samskabes med vores primære målgruppe: børn og unge. Vi formidler forskning, og derfor har vi brug for målgruppen for at skabe udstillinger, som er relevante og tankevækkende. 

 

Med samskabelse mener vi, at alle deltagere indgår med erfaringer, forudsætninger og præferencer fra hver deres livsverden. 

Børn og unge kommer med deres perspektiv, forskere kommer med specialiseret viden, museumsfolk kommer med kurateringsfaglighed – og vi værdsætter samarbejdet med lærere, pædagoger, kunstnere, designere, fagfolk og alle andre, som interesserer sig for vores udstillinger. 

Vi tilrettelægger samskabelse som længere forløb, hvor vi giver plads til, at skiftende deltagere kan undersøge, udvikle og reflektere sammen. 

Samskabelse er ikke et puslespil, hvor ideer indsamles som brikker og lægges sammen til ét stort billede. Så ville vi ikke respektere den fælles kreative proces mellem livsverdner og fagligheder. 

Samskabelse er derimod en accelerator, hvor ideer og perspektiver får plads at smelte sammen og blive til noget andet, som ingen af deltagerne på forhånd havde kunnet forudse. Derfor vil deltagerne ikke 1:1 kunne finde deres ideer i det færdige resultat – men alle vil forhåbentlig kunne relatere til udstillingen. 

Formålet er at skabe et museum, som giver grobund for refleksion og nysgerrighed, så gæsterne går ud ad døren med fornyet og fordybet fascination af vores verden.