Naturens Døgn - Hjælp naturen

Deltag i spændende aktiviteter og hør, hvad du kan gøre for at hjælpe vores hårdt pressede natur.

12.04.2018 | Trine Bjerre Mikkelsen

Dato lør 19 maj
Tid 05:00 23:59
Sted Botanisk Have og Væksthusene, Peter Holms Vej 8000 Aarhus C

Den danske natur er under pres, og dens mangfoldighed af dyre- og plantearter er i stadig tilbagegang. Når man hører, at helt almindelige fugle som sanglærke, vibe og stær er i tilbagegang, og antallet af insekter er faldet drastisk, kan det forekomme uoverskueligt at gøre noget som enkeltperson. Derfor er det afgørende, at vi er i stand til at se sammenhængskraften i de mange små grønne indsatser. For vi kan alle være med til at gøre en forskel. Når vi gør en indsats for at hjælpe naturen, kommer naturen tættere på os. Vi lærer mere om den og kan derfor også bedre hjælpe med til at bevare den.

På Naturens Døgn 2018 lørdag 19. maj kan du deltage i masser af spændende og sjove aktiviteter, der skal hjælpe og øge opmærksomheden på biodiversitet og natur.   

Hele dagen vil der være mulighed for at bygge fuglekasser og insekthoteller, høre om kogræsserlaug og naturpleje, male landskaber, tage på et regnskovsløb eller måske på en flagermuse-tur. Kl. 10-17.

For de morgenfriske er der fuglekigger-tur fra kl. 05.00 lørdag morgen.

Om aftenen vil det være muligt at komme på rundvisning i Væksthusene med forskere fra Aarhus Universitet der fortæller om deres forskning og om biodiversitet. Kræver tilmelding. Mere info på vej. 

Fakta

Se det foreløbige program 

Det er gratis at deltage i"Naturens Døgn - Hjælp naturen" og kræver ingen tilmelding i forhold til dagsaktiviteterne. 

Samarbejdspartnere

Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove, Botanisk Haves Venner, Arternes Århus, Aabrinkens kogræsser- og naturplejeforening samt Science Museerne, Aarhus Universitet. 

Science Museerne