Aarhus Løveapotek


Steno Museet har modtaget en større donation fra Løveapoteket i Aarhus, bestående af bl.a. genstande fra apotekets tidligere medicinproduktion. Løveapoteket er en af Aarhus’ ældste virksomheder, hvis levetid kun er overgået af Domkirken og Katedralskolen. Allerede i 1596 fik apoteker Anders Caspersen kongeligt privilegium til at drive apotek. Apoteket har hele tiden ligget på Store Torv, dog med skiftende placeringer. 

Lægemiddelproduktion

Ordet apotek kommer fra det græske apotheke, som betyder forrådskammer eller lager. Udover opbevaring og salg af medicin var apotekets opgave frem til 1980’erne også at producere medicin. Derfor havde Løveapoteket sit eget laboratorium med udstyr og råvarer til fremstilling af medicin. På det ene billede ses nogle tomme tuber, som apoteket påfyldte med cremer og salver, som apoteket selv havde produceret.

Fra råvare til lægemiddel

Apoteket importerede en række råvarer til fremstilling af lægemidler. På apoteket foretog man en såkaldt ”identitetskontrol” for at sikre, at råvarerne var rene og ikke forbyttet med andre. Efter stoffet var identificeret, påklistrede man et mærkat med navnet, og så var stoffet klar til brug. På det andet billede ses tre standflasker med tre forskellige stoffer, alle brugt til apotekets produktion.