Et kunstfærdigt instrument

Steno Museet har i sine samlinger en del lægeinstrumenter, der er forarbejdet og for nogles vedkommende også konstrueret af Camillus Nyrop, som var aktiv instrumentmager i København fra 1838 til sin død i 1883. Camillus Nyrop var foregangsmand på flere fronter, men især var han kreativ inden for udviklingen af lægeinstrumenter. Han udviklede sine instrumenter i tæt samarbejde med læger, således at han kunne skabe de bedst tænkelige løsninger på lægernes instrumentbehov.

En Ecraseur linénair er et instrument beregnet til afsnøring af f.eks. tarmpolypper, som er stilkede udposninger på tarmens inderside. Forbilledet for instrumentet havde Camillus Nyrop fra en fransk læge, der havde udtalt, at et instrument, der kunne klare en sådan operation, ville gøre kirurgien en sand tjeneste. Steno Museets eksemplar af instrumentet er ufuldstændigt, idet den vitale del af instrumentet – kæden - mangler. Man ser dog, hvordan kæden skal monteres og benyttes i det afbildede træsnit, som stammer fra Camillus Nyrops katalog over instrumenter fra 1864.

Nye tider – nye materialer

Instrumentet er smukt forarbejdet med et sindrigt kædetræk og skaft af ibenholt. Ibenholt udgik få år efter, da det ikke modstod 1880’ernes nye hygiejniske krav. Af flere grunde fik mange af tidens instrumenter kun en kort levetid, fordi de var for sammensatte og dyre, hvilket Camillus Nyrop selv bemærkede i sit katalog fra 1877, hvor i han skrev, at "denne store mangfoldighed af kostbare instrumenter, der ret kunde give instrumentmageren lejlighed til at vise sin kunstfærdighed, er nu alle kun museumsstykker, som nutidens læger ser på med en vis forundring". Nyrops Etablissement levede videre i firmaet Nyrop og Maag, som ophørte i slutningen af 1990’erne. 

Det tværstillede håndtag kan vippes op og ned, hvorved kæden strammes omkring polyppens stilk. Foto: Steno Museet
Det tværstillede håndtag kan vippes
op og ned, hvorved kæden strammes omkring polyppens stilk.

Træsnit af instrumentet. Fra Camillus Nyrop: Bandager og Instrumenter, Kjøbenhavn 1864.
Træsnit af instrumentet.
Fra Camillus Nyrop: Bandager og Instrumenter, Kjøbenhavn 1864.