Helge Nielsens amatørherbarium

Aarhus Universitets herbarium får jævnligt overdraget herbarier indsamlet af privatpersoner med botanisk interesse. Ofte kan sådanne herbarier indeholde indsamlinger fra 1950’erne og 1960’erne med værdifuld dokumentation for forekomst af vilde plantearter på steder, hvor de for længst er forsvundet fra som følge af naturens tilbagegang.

Her ses en af i alt 20 kasser, der udgør Helge Nielsens herbarium, bestående af i alt ca. 1000 herbarieark indsamlet i Danmark fra 60’erne og frem. Helge Nielsen var mangeårigt medlem af Vestsjællands Naturhistoriske Forening til hvem han forærede sit herbarium. Foreningen overdrog i august 2013 herbariet til Aarhus Universitet, hvor det lige nu er ved at blive registreret og digitaliseret, så det kan indgå i herbariets eksisterende samling på i alt ca. 750.000 ark.

Foto af tørret plante. Herbariet, Science Museerne, Aarhus Universitet. Foto: Finn Borchsenius