Det er svært at sætte ord på kroppen

Mange unge taler ikke om deres krop og har samtidig en negativ kropsopfattelse. Science Museerne søger nu penge til nyt læringssite, der skal hjælpe unge med at italesætte og forandre den måde, de opfatter deres krop på.

Unge har svært ved at tale om deres krop, viser flere undersøgelser. Hver 10. ung er utilfreds eller meget utilfreds med sin krop. For 13-årige er det hver sjette. Det er foruroligende tal. Puberteten vil altid være en følelsesmæssigt udfordrende tid, fordi kroppen ændrer sig dramatisk, men der er grund til at tro, at nogle unge mistrives i særlig grad.

Et unikt materiale

På udstillingen ”Kære Krop Svære Krop” på Steno Museet har unge mulighed for at være anonyme, når de sætter ord på deres krop. Det har 3000 gæster benyttet sig af, siden udstillingen åbnede i 2011 og fortalt om, hvad der er svært ved deres krop, og hvad der er kært. Resultatet er et unikt materiale, som Science Museerne nu søger penge til at videreudvikle til et samlet læringsmateriale.

Unge har et dokumenteret behov for at italesætte deres mange og ofte negative tanker om kroppen. Det materiale, vi har opsamlet fra udstillingen "Kære krop Svære Krop", er ret unikt, og der findes i dag intet lignende tilgængeligt materiale med så høj faglighed for folkeskolen,” siger Morten A. Skydsgaard, som er museumsinspektør ved Steno Museet. ”Udstillingen har været en succes i samarbejdet med skolerne. Dens emne og dialogbaserede forløb har vist sig at engagere unge mennesker og givet dem lyst til at få et bredere kulturhistorisk perspektiv på krop, trivsel og skønhed. Vi synes derfor vigtigt, at der bliver videreudviklet et digitalt undervisningsmateriale målrettet alle udskolingselever i Danmark, hvor vi så at sige vil give skolerne materialet tilbage til videre refleksion. Så det håber vi, at vi får mulighed for."

Fakta om læringssitet

Sitet skal bidrage til at udvikle unges kropstilfredshed og kompetencer til at handle i forhold de informationer og normer om krop og sundhed, som de møder i hverdagen. Grundlaget er:

1) 3000 kropsfortællinger fra udstillingen "Kære krop Svære krop"

2) erfaringer med dialogbaseret formidling om emnet

3) brugerundersøgelser af udstillingen

4) erfaringer med undervisningsbogen "Kend din kropspolitik" Steno Museet 2011


Der forventes en afklaring ift finansiering i løbet af december 2015