Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Science Museernes Venner

Science Museernes Venner indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag 16. juni 2022 kl. 19:30 på Steno Museet

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Orientering om foreningens virksomhed ved formanden. 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter den nye vedtægt.  

Den nuværende interimsbestyrelse består af Bjarning Grøn (genopstiller ikke), Hans Buhl (genopstiller ikke), Vibeke Reinhardt (genopstiller ikke), John Frentz og Jesper Schou-Jørgensen.

Der skal vælges tre medlemmer til bestyrelsen. Først vælges to medlemmer for en toårig periode, dernæst vælges et medlem for en etårig periode.

(Som de udpegede medlemmer har Science Museerne valgt  Charlotte Trolle Olsen og Hans Buhl)

4. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Nuværende suppleanter er Helle Boelskifte Andersen og Jesper Matthiasen.

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Nuværende revisor er Kristian Jakobsen, og revisorsuppleant er Knud Erik Sørensen.

6..Eventuelt

Deltagere i generalforsamlingen vil kunne få et gratis eksemplar af flere af foreningens bogudgivelser.

Efter generalforsamlingen vil formidlingsmedarbejder Kamma Lauridsen introducere det nye udstillingsafsnit ’Krop og data’ i udstillingen Kære krop, svære krop, samt fortælle generelt om formidlingen i udstillingen.

Bestyrelsen for Science Museernes Venner