Generalforsamling i foreningen Steno Museets Venner

Ny dato: Steno Museets Venner afholder den ordinære generalforsamling 26. august 2020 kl. 19.30

16.06.2020 | Trine Bjerre Mikkelsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Eventuelle forslag. Der er ikke inden fristens udløb fremkommet forslag til behandling.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.

6. Orientering om aktiviteter på Steno Museet ved direktør Bent Lorenzen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Den nuværende bestyrelse består af Bjarning Grøn (formand), Hans Buhl (næstformand), Vibeke Reinhardt (kasserer), Knud Erik Sørensen (redaktør), John Frentz (sekretær). På valg er Hans Buhl og Knud Erik Sørensen (genopstiller ikke).

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Nuværende suppleanter er Dorte Gade og Jesper Schou-Jørgensen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Nuværende revisor er Kristian Jacobsen, og revisorsuppleant er Jesper Lützen.

10. Eventuelt.

Mvh. Bestyrelsen for Steno Museets Venner

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Hans Buhl give en introduktion til den videnskabshistoriske udstilling Det nysgerrige menneske.

Tid og sted: 26. august 2020, 19:30, Steno Museet, C.F. Møllers Allé 2, 8000 Aarhus C

Science Museerne