Gymnasie-elever motiverer andre unge til at tage på museum

Elever fra Paderup Gymnasium laver film om innovation og museumsformidling på Steno Museet. Formålet er at give andre unge lyst til at tage på museum.

For andet år i træk har Science Museerne haft besøg af elever fra 2. G på Paderup Gymnasium. De har deltaget i et forløb på Steno Museet og lavet film om museets medicinhistoriske og videnskabshistoriske udstillinger.

Denne gang skulle eleverne udarbejde film om innovation og museumsformidling. Det kom der i alt 8 film ud af med vidt forskellige vinkler. Her er et af eksemplerne fra udstillingen "Kære krop, svære krop".

”For vores elever giver det høj motivation at samarbejde med en partner uden for gymnasiet. Det giver en ekstra dimension til undervisningen, at man ikke blot arbejder med en skoleopgave, men løser et autentisk problem for nogen”, fortæller studievejleder på Paderup Gymnasium Annemarie Stoltenborg.

De fleste af eleverne valgte at lave film om udstillingen Kære krop Svære krop, der handler om kropsidealer gennem tiden og netop er målrettet unge. Klassen har efterfølgende selv valgt de tre film bud, som de syntes var de bedste.

”Gymnasielever er en af vores helt centrale målgrupper,” siger fagleder for Skoletjenesten på Science Museerne, Line Stald. ”Derfor vil vi gerne vide, hvad de synes er interessant i vores udstillinger og bruge det til at udvikle et formidlingstilbud i samarbejde med lærere og elever, der på sigt kan implementeres i museets faste udbud. Den viden kan vi også bruge til at få inspiration til, hvordan vi formidler forskellige emner i museet og i vores udstillinger generelt.”

Fakta

Forløbet er udviklet af Science Museerne i samarbejde med Karin Holm Skjalm-Rasmussen og Matilde Malmberg fra Paderup Gymnasium. Det er planen, at forløbet bliver kan udbydes til andre gymnasier og evt. de ældste klasser i grundskolen efter sommerferien. Opgaven er en del af et forløb i Almen Studieforberedelse, men innovation som omdrejningspunkt. Her skal eleverne arbejde med et realistisk og praksisnært problem og i regi af et partnerskab mellem kulturinstitution og gymnasieskole.