Kroppen på billedet

På Steno Museet er Uge Sex i år dedikeret til en spændende og højaktuel debat om krop, kropsidealer og selviscenesættelse. Forløbet er gratis og målrettet 8.-9. klasse

11.01.2021 | Trine Bjerre Mikkelsen

Science Museerne samler unge fra hele landet og tilbyder et gratis, online tilbud med dilemmasnakke, quizzer, spændende oplæg og nye perspektiver på kropsidealer. Forløbet gennemføres, hvad enten eleverne er hjemsendte eller i klasselokalet.

Formålet med forløbet er, at unge mødes og får sat perspektiver på kroppen på billedet, både deres egen og andres kroppe.

Gennem forløbet sætter vi rammen for, at de unge reflekterer over, hvordan kropsidealer, sociale medier og manipulerede modelkroppe påvirker dem. 

Læs mere og tilmeld dig her 

Science Museerne