Ole Rømer Observatoriet er med i opløbet om fornem renoveringspris

Ole Rømer Observatoriet er nomineret til at modtage årets Renoverpris. I alt 14 renoveringsprojekter er udpeget til prisen ud af 160 indstillede projekter.

På Ole Rømers 379-års fødselsdag, mandag 25. september 2023, genåbnede Ole Rømer Observatoriet efter en omfattende restaureringsproces, der havde til formål at føre observatoriet tilbage til et mere oprindeligt udtryk og samtidig etablere moderne formidlingsfaciliteter med fuld tilgængelighed. Nu belønnes resultatet af renoveringen med at blive longlistet til Renoverprisen 2024, som hvert år uddeles for at hylde Danmarks bedste renoveringsprojekter.

"Det er en stor ære for os, at Ole Rømer Observatoriet er indstillet til Renoverprisen,” siger Bent Lorenzen, museumsdirektør for Science Museerne, Aarhus Universitet, og fortsætter "Her er det vigtigt for os at fremhæve, at projektets gennemførsel hviler på et eksemplarisk tværfagligt samarbejde. Særligt har der været et tæt og langvarigt samarbejde mellem C.F. Møllers Architects, Science Museerne og Aarhus Universitet. Bygherre, rådgivere, fonde, myndigheder, skoler og entreprenører har samarbejdet på alle niveauer i processen, og et bredt spekter af interessenter for eksempel handicaporganisationer, forskere, lærere og elever har været løbende involveret. Projektets succes hviler på dét samarbejde, og på at vi er lykkedes med at forbedre adgang til observatoriets viden. Nu kan vi bare krydse fingre for, at vi går videre som kandidat til prisen.”

Også arkitekt ved C.F. Møller Architects Asger Christiansen fremhæver, at restaureringen af Ole Rømer Observatoriet er sket i et tæt samarbejde med mange parter, ikke mindst i forhold til at der er tale om et fredet bygningsværk. 

”Renovering af Ole Rømer Observatoriet fra 1911 har været en meget spændende opgave, hvor vi med respekt for Anton Rosens originale værk har renoveret de originale bygningsdele, udskiftet uoriginale bygningsdele og tilført nye bygningselementer for at sikre tilgængelighed for alle og indbygge moderne formidlingsteknik. Løsninger, der alle er indarbejdet i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som sikrer, at de bærende fredningsværdier er bevaret.”

Begrundelse for udvælgelse af Ole Rømer Observatoriet til Renoverprisen

”Observatoriets renovering styrker Aarhus' destinationsudvikling og den lokale sammenhængskraft, samtidig med at den forbedrer befolkningens adgang til observatoriets viden. Projektet kombinerer restaurering af fredede detaljer med nye tekniske løsninger, hvilket fortæller om projektets håndværksmæssige kvalitet og understreger betydningen af det gode håndværk i renovering og håndværkere med viden om traditionelle metoder og materialer. Projektet viser også, at krav om tilgængelighed godt kan indarbejdes, samtidig med at fredet kulturarv bevares; det er i projektet lykkedes at gøre observatoriet fuldt tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelser.”

Fra Renoverprisen 2024: https://renover.dk/14-projekter-er-gaaet-videre-i-kampen-om-aarets-renoverpris/

Hvem står bag

Bag renoveringsprojektet af Ole Rømer Observatoriet står Aarhus Universitet, C.F. Møller Architects og Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S. 

Restaurering af Ole Rømer Observatoriet og udvikling af Scienceparken er støttet af:

Den filantropiske forening Realdania, Johanne og Louis-Hansens Fond, Salling Fondene, Nordea-fonden, Kongelunden, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet.

Læs mere om Ole Rømer Observatoriet på sciencemuseerne.dk 

Se også billederne før og nu: https://sciencemuseerne.dk/ole-roemer-observatoriet/observatoriet-foer-og-nu

Renoverprisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. Læs mere på: https://renover.dk 

Det videre forløb med Renoverprisen

Den endelige vinder findes senere på året efter en afstemning blandt 90 byggefagfolk og offentliggøres ved en prisfest den 4. september 2024.

Ud over en vinder af hovedprisen, som findes blandt de 14 longlistede projekter, skal der uddeles en specialpris blandt de 160 indstillede projekter. Specialprisen gives til et projekt, der fortæller en større historie i et mindre eller usædvanligt projekt.

På https://renover.dk er der mulighed for at dykke ned i alle 14 projekter samt alle de 160  renoveringer, der var indstillet til Renoverprisen 2024.