Sjælden orkide stjålet fra Bjergskovshuset

Venusskoen er blevet bortført - igen.

Malipo venussko (Paphiopedilum malipoense) før den forsvandt fra Væksthusene. Foto: Egon Krogsgaard.

Én af Væksthusenes meget sjældne orkideer – venusskoen - er forsvundet fra sit bed i Bjergskovshuset. 

Det er ikke første gang venusskoen er blevet bortført. Omkring 1992 blev den fragtet illegalt til Danmark af en orkidesamler. Samleren blev opdaget og stoppet i Tolden. Planten blev konfiskeret og blev anbragt i Væksthusene, i første omgang fordi den skulle bruges som bevismateriale i retssagen mod samleren. Senere blev den en del af Væksthusenes plantesamling.

Science Museerne opfordrer til, at tyven vil tænke sig om og levere den tilbage. Sæt den, enten hvor den er taget eller giv den til vores velkomstperson!

Malipo venussko (Paphiopedilum malipoense )stammer fra det nordlige Vietnam og sydlige Kina. Arten er meget sjælden i naturen.  Man mener, at der er under 250 voksne individer tilbage, og desværre er antallet af individer stærkt faldende. Derfor er venussko registreret som en 'truet' art på den internationale rødliste over truede arter.

Venusskos naturlige voksested er i skovbunden af fugtig stedsegrøn skov på kalkklipper. Artens tilbagegang skyldes dels, at dens levesteder ødelægges af afskovning og minedrift, og dels en ukontrolleret indsamling af vilde planter til salg til samlere, både nationalt og internationalt.

Udover at være en både fascinerende og smuk plante bruger Væksthusene paradoksalt nok Malipo venussko til at fortælle om truede planter, både orkideer og mange andre planter, som indsamles illegalt.
Planteslægten Venussko (Paphiopedilum) tilhører Orkidefamilien. Der findes omkring 80 arter af venussko og de stammer alle fra det sydlige Kina og tropisk Asien. 

På grund af de meget specielle og fascinerende blomster er venussko meget populær både hos samlere og som potteplanter. 

Fakta

Alle arter af Venussko er omfattet af reglerne for international handel med truede arter (CITES), hvilket betyder at al international handel med vildt indsamlede planter er forbudt, men fordi samlere er villige til at betale store summer for planterne, er der en omfattende illegal handel. 

Den store popularitet har betydet, at venussko er blevet samlet i naturen og solgt i et så stort omfang, at størstedelen af arterne nu er meget sjældne eller i nogle områder helt forsvundet. Ødelæggelse af deres levesteder som følge at skovhugst, opdyrkning af land og minedrift er også af meget stor betydning for tilbagegangen.

Det videnskabelige slægtsnavn Paphiopedilum er sammensat af Paphos, navnet på en kystby på Cypern. Byen blev ifølge mytologien grundlagt af Afrodite, den græske gudinde for kærlighed. I græsk mytologi hedder hun Venus. Pedilon er oldgræsk og betyder tøffel. Slægten blev navngivet af Ernst Hugo Heinrich Pfitzer i 1886.