FREMTIDENS RUMSTATION

Eleverne som rumingeniører

Fremtidens Rumstation er et undervisningsmateriale til elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Eleverne kan prøve kræfter med at udvikle fremtidens rumstation, inden Den Internationale Rumstation (ISS) lukker og slukker i 2031. I engineering-forløb går eleverne kreativt og undersøgende til værks, når de skal finde på løsninger til seks moduler på fremtidens rumstation:

  • Drivhus
  • Træningsmodul
  • Bad- og toiletfaciliteter
  • Sovemodul
  • Socialt modul
  • Teknikmodul

For hvert modul får eleverne en faglig udfordring, som de skal arbejde med at løse. Andreas Mogensen fortæller om baggrunden for udfordringen set fra en astronauts perspektiv på ISS, og en dansk virksomhed kommer med sit indspark til mulige løsninger. Forløbene munder ud i konkrete produkter, som eleverne skaber ud fra deres egne ideer.

Fremtidens Rumstation er en del af samarbejdsprojektet, Rumrejsen, som har til formål at inspirere skoler i hele landet til at arbejde med rummet i forbindelse med Andreas Mogensens rumrejse til Den Internationale Rumstation i 2023-2024.

Eksempler på forløb