DET IKKE-FORMELLE LÆRINGSMILJØ

Billede af børn der undersøger planter i Væksthusene

Hvordan bruger vi det uformelle læringsmiljø?

Hvad er et uformelt læringsmiljø, og hvordan kan man bruge det i en undervisningsmæssig sammenhæng? Hvordan kan man som lærer blive klædt på til at udnytte den vigtige ressource, som de uformelle læringsmiljøer udgør?

Gennem en dialog vil deltagerne få en introduktion til det uformelle læringsmiljø og de muligheder, der er for klasser, når de besøger Science Museerne. Forløbet er bl.a. baseret på forskningsresultater fra museumsverdenen.