VÆKSTHUSENES VILDE BAGHAVE

Væksthusenes vilde baghave - Dansk natur i miniformat

I Væksthusenes vilde baghave som ligger bag ved Væksthusene, kan du gå på opdagelse i miniudgaver af forskellige naturtyper, som alle kan findes i Østjylland. Undervejs kan du finde fakta og fortællinger om planter og dyr og opleve de mange forskellige farver og dufte.

Måske synes du, at området ser lidt rodet og tilvokset ud, men det er med vilje. Det skal nemlig gerne ligne den rigtige natur og ikke en velplejet villahave. Du kan tage rundt i den danske natur på mindre end en time midt i Aarhus C, og få en fornemmelse af, hvor divers og fantastisk den danske natur er. 

Overdrev og kystskrænt

Et overdrev er et lysåbent område, ofte med mange forskellige arter af blomstrende urter og græs. Langt de fleste overdrev er menneskeskabte. De findes typisk, hvor skoven er blevet fældet, og hvor jorden er mager og besværlig at opdyrke. Områderne er derfor blevet brugt til, at husdyrene kunne græsse.

Der er mange blomster og græsarter, som nyder godt af, at de større konkurrenter bliver græsset ned. På overdrevet kan der også være spredte buske med torne, som dyrene ikke spiser. I Væksthusenes vilde baghave bliver de beskåret af gartnerne, da vi jo ikke har husdyr til at græsse.

På overdrevet kan man bl.a. finde blodrød storkenæb, gul evighedsblomst og glat rottehale.  

Strand og strandeng

Planterne her tilpasser sig den konstante påvirkning af vind, sand, salt og bølgeslag. Det betyder, at mange af planterne kan tåle salt og har tykke væskefyldte blade. De er også ofte dækket af et vokslag, som beskytter mod sollys og udtørring – ligesom mange af ørkenplanterne i Ørkenhuset.

På stranden kan man bl.a. finde strandarve, strandkål og marehalm.

Hede

Heden er domineret af dværgbuske som hedelyng og revling og findes på sandet og næringsfattig jord. Ligesom overdrevet er heden menneskeskabt og opstået ved at skoven er blevet fældet. Hvor jorden har været for mager til at opdyrke, har lyngen bredt sig. I gamle dage lod man husdyrene, særligt får, græsse, og brugte lyngen til fx strøelse til husdyrene og brændsel.

Nu er man nødt til at pleje heden med græsning eller afbrænding, hvis den ikke skal vokse til med buske og skov. I Væksthusenes vilde baghave plejes heden ved at luge uønskede planter væk.

På heden kan man bl.a. finde hedelyng, klokkelyng og tyttebær.

Eng

Enge finder man typisk på lavtliggende fugtige områder. Tidligere udgjorde moser og enge en stor del af Danmark og var en vigtig del af landbruget som græsning til husdyrene og til høslæt, da de var for fugtige til at dyrke. Hvis der skal blive ved med at være eng, skal den slås eller afgræsses, så de flerårige, blomstrende planter udkonkurreres. Sommerfugle og andre insekter nyder godt af de blomstrende planter, og i forårs – og sommermånederne kan du se masser af sommerfugle i engområdet.

I engen kan man bl.a. finde bidende ranunkel, trævlekrone og orkideen maj gøgeurt

Kornmark

Over 60% af Danmarks areal er opdyrket og dyrkningen af jorden har spillet en stor rolle igennem historien. Hvert år kan du følge med, når de danske kornsorter bliver sået, vokser og bliver høstet i august. De mest almindelige kornarter i Danmark er hvede, byg, rug og havre

Løvskov

1/3 af Danmarks skove er løvskove. Den lille skov huser flere forskellige træarter, bl.a. bøg, eg, og el. I det tidlige forår blomstrer anemonerne i skovbunden. De skal nå at blomstre, inden bøgetræernes blade springer ud og skygger for lyset.

I skoven vokser fx bøg, birk og eg.

Skulle du få lyst til at besøge nogle af de områder, som Væksthusenes vilde baghave er inspireret af, kan du finde turforslag i de tre foldere, der guider dig rundt i tre forskellige og helt særlige naturområder i Østjylland. Du kan få folderne i Væksthusene eller finde dem i foldeholderen i baghaven.