DET DANSKE SUNDHEDSSYSTEM

Beskrivelse

Danmark er kendt for at have et af verdens bedste sundhedssystemer. Gennem mødet med historiske fortællinger, globalt udblik og aktuelle problemstillinger får de studerende et bredt og reflekteret indblik i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. I workshoppen kommer de studerende omkring på museet og oplever sygdomsforebyggelse og -behandling i et historisk perspektiv.

Første stop er epidemier. Med afsæt i tuberkulose, polio og AIDS kommer vi omkring opdagelsen af bakterier, udviklingen af vacciner, og hvordan vores sundhedssystem har imødegået epidemier. Herefter er fokus på medicinske fremskridt, hvor de studerende får mulighed for at diskutere, hvad de synes, er det største nybrud: retten til lægehjælp, forebyggende tandpleje, røntgen eller organtransplantation. Sundhedsvæsenet byder på dilemmaer og store spørgsmål, og vi faciliterer en spændende og højaktuel debat, hvor de studerende får lov at prioritere mellem forskellige sundhedsfaglige behandlinger og tiltag.

Formål

  • De studerende reflekterer over omfanget af det danske sundhedssystem og deres egen rolle i det.
  • De studerende får kendskab til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i et historisk perspektiv.
  • De studerende forholder sig til medicinske fremskridt og diskuterer aktuelle og fremtidige problematikker og udfordringer for sundhedssystemet.

Før workshoppen

Før jeres besøg kan I arbejde med emner om sundhedsvæsenet og etik.

De studerende må meget gerne have forberedt spørgsmål, som de gerne vil have svar på under workshoppen. På den måde aktiveres deres nysgerrighed, inden I kommer besøg.

Som lærer kan du forberede dig til besøget ved at læse mere om Science Museernes læringstilgang.

Efter workshoppen

Efter jeres besøg er det vigtigt at følge op, når I kommer tilbage på skolen.

Du kan eventuelt stille følgende spørgsmål til de studerende:

  • Hvad var det sjoveste/mærkeligste/vigtigste, I oplevede under workshoppen?
  • Hvordan kan vi bruge det, vi har lært fra workshoppen?
  • Hvad undrer I jer stadig over? Hvilke nye spørgsmål har I mon fået, som vi kan undersøge?

De studerende kan arbejde med disse spørgsmål på mange forskellige måder. For eksempel:

  • Med post-its, hvor de studerende skriver deres svar på post-its og kategoriserer dem i plenum.
  • Gennem moodboards eller billedkollager, hvor de studerende samler deres indtryk af workshoppen i billeder.
  • I præsentationer, hvor de studerende fortæller (og måske endda viser noget) om workshoppen, fx en plakat, en video, en tegning, en historie eller et digt.