DET EKSTERNE LÆRINGSMILJØ

Beskrivelse

På Science Museerne arbejder vi meget bevidst med vores rolle som eksternt og uformelt læringsmiljø. Lærerens rolle på besøget i det eksterne læringsmiljø kan næsten ikke overdrives. Derfor viser vi gerne rundt på Steno Museet og i Væksthusene og fortæller, hvordan vi arbejder med det eksterne og uformelle læringsmiljø, og hvordan læreren bedst spiller ind.

Gennem en dialog får de studerende en introduktion til eksterne læringsmiljøer og de muligheder, der er for klasser, når de besøger Science Museerne. Workshoppen baserer sig bl.a. på forskning og erfaringer fra museumsverdenen.

Formål

  • De studerende får viden om det eksterne og uformelle læringsmiljø.
  • De studerende får en forståelse for lærerens rolle som besøgende i eksterne læringsmiljøer.