DET DANSKE SUNDHEDSSYSTEM

Beskrivelse

Danmark er kendt for at have et af verdens bedste sundhedssystemer. Det er kommet ud af en lang række politiske valg. Gennem mødet med historiske fortællinger, globalt udblik og aktuelle problemstillinger får eleverne i denne workshop et bredt og reflekteret indblik i udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

Rammen for workshoppen “Det danske sundhedssystem” er en rejse gennem fortid, nutid og fremtid. Formidleren tager eleverne med rundt på museet, hvor de oplever sygdomsforebyggelse og -behandling i et historisk perspektiv.

Første stop på museet er epidemier, og hvordan de er blevet håndteret. Med afsæt i tuberkulose, polio og AIDS kommer vi omkring opdagelsen af bakterier, udviklingen af vacciner, og hvordan vores sundhedssystem har imødegået epidemier. Eleverne får perspektiv på viden, behandling og forebyggelse. Herefter er fokus på medicinske fremskridt. Eleverne får mulighed for at reflektere over og diskutere, hvad de synes, er det største nybrud: retten til lægehjælp, forebyggende tandpleje, røntgen eller organtransplantation. Eleverne inddrages aktivt og får en forståelse for baggrunden for det danske sundhedsvæsen, som de kender det.

Men sundhedsvæsenet byder også på dilemmaer og store spørgsmål. Den nyere tids udvikling inden for medicin og medicinsk teknologi betyder, at vi kan behandle bedre, end vi har råd til at gøre. Politikerne er nødt til at foretage en sundhedsfaglig prioritering inden for de økonomiske rammer af vores fælles sundhedsvæsen. Vi lægger op til og faciliterer en spændende og højaktuel debat, hvor eleverne får lov at prioritere mellem forskellige sundhedsfaglige behandlinger og tiltag.

Formål

Eleverne for mulighed for at reflektere over omfanget af det danske sundhedssystem og deres egen rolle i det. Ligeledes lægges op til refleksion og diskussion af aktuelle og fremtidige problematikker og udfordringer for sundhedssystemet.

BOOK FORLØBET