NATURSYN TIL DEBAT

Beskrivelse

Naturen er et produkt, en vild kraft, kilde til videnskabelig udforskning, smuk og farlig. Vi beskriver naturen på mange måder. I dette forløb skal eleverne arbejde med, hvordan forskellige natursyn påvirker, hvad vi sætter fokus på, og hvilke konsekvenser det har for naturen.

Eleverne starter med at afdække deres eget umiddelbare natursyn. Herefter inddeles de i grupper, og hver gruppe tildeles et specifikt natursyn. Grupperne lever sig ind i rollen og ser naturen med det natursyn, de har fået. Eleverne får en rundvisning i Væksthusenes fire klimazoner og skal ud af rundvisningen selv finde argumenter for netop deres natursyn.

Derefter producerer grupperne skitsen til den perfekte naturø, med basis i deres natursyn. Hvem skal bruge det? Hvad skal det indeholde? Hvilke grundantagelser er vigtige at have med?

Til sidst præsenterer grupperne deres produkter og får feedback, og vi runder af med en refleksion  over, hvordan eleverne kan se natursyn afspejlet i deres hverdag.

Formål

Eleverne lærer om de fire klimazoner i Væksthusene, samtidig med at de forholder sig til, hvordan forskellige natursyn påvirker, hvordan vi ser på naturen. De arbejder desuden med at anvende klassiske retoriske virkemidler til at konstruere gode argumenter og at omsætte beskrivelser til et produkt.

Niveau: 1. G (kan tilpasses biologi eller dansk på andre niveauer)

Varighed: 2 timer

Involverede fag: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse