NATURSYN TIL DEBAT

Billede af børn i en af Væksthusenes klimazoner

Beskrivelse

Naturen er et produkt, en vild kraft, kilde til videnskabelig udforskning, smuk og farlig. Vi beskriver naturen på mange måder. I dette forløb skal eleverne arbejde med, hvordan forskellige natursyn påvirker, hvad vi sætter fokus på, og hvilke konsekvenser det har for naturen.

Eleverne starter med at afdække deres eget umiddelbare natursyn. Herefter inddeles de i grupper, og hver gruppe tildeles et specifikt natursyn. Herfra skal grupperne leve sig ind i rollen og se naturen med det natursyn, de har fået. Eleverne får en rundvisning i Væksthusenes fire klimazoner og skal ud af rundvisningen selv finde argumenter for netop deres natursyn.

Derefter gennemfører vi et debatforløb. Eleverne skal konkurrere på argumenter, som de samlede op på rundvisningen. Der er tre runder, og de får point efter hver runde. Eleverne arbejder med en model for argumentation, hvor de skal konstruere gode argumenter i et fast format. Derudover skal de arbejde med at argumentere med stråmandsargumenter og lave fremtidsscenarier.

Til sidst vender eleverne tilbage til deres egne natursyn fra indledningen og samler op på, hvordan de placerer sig i forhold til dem, de har brugt i deres argumentation.

Formål

Eleverne lærer om de fire klimazoner i Væksthusene samtidig med, at de forholder sig til, hvordan forskellige natursyn påvirker, hvordan vi ser på naturen. De arbejder desuden med at anvende klassiske retoriske virkemidler til at konstruere gode argumenter og at bruge andres argumenter mod dem.

Niveau: 1. G (kan tilpasses biologi eller dansk på andre niveauer)

Varighed: 2 timer

Involverede fag: Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse