Ole Rømer-Observatoriet får støtte til renovering og nye aktiviteter

Science Museerne kan endelig gå i gang med at renovere det smukke Ole Rømer-Observatorium i Aarhus til glæde for astronomiinteresserede aarhusianere og skoleklasser. Observatoriet får støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 4 millioner kr. og 4,5 millioner kr. fra Realdania.

Ole Rømer-Observatoriet blev opført i 1911 og er tegnet af den kendte danske arkitekt Anton Rosen. Gennem årene har bygningen været brugt til forskning og formidling og spiller en central rolle for dannelsen af Aarhus Universitet og udviklingen af astronomi som forskningsfelt på Universitetet. Med det kommende renoverings- og udviklingsprojekt bliver bygningen ført tilbage til et mere oprindeligt udtryk og samtidig kommer der endnu mere formidling på stedet. 

Direktør ved Science Museerne, Aarhus Universitet, Bent Lorenzen, siger: 

”Ole Rømer-Observatoriet i Aarhus er en unik historisk bygning, som vi nu får mulighed for at bringe endnu mere i spil over for offentligheden. Så vi er meget glade for den støtte, vi har modtaget fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Realdania til projektet med at renovere observatoriet. Med pengene sikrer vi et stykke kultur- og astronomihistorie, og vi vedligeholder et vigtigt fundament for at kunne blive ved med at formidle astronomi og naturvidenskab til skoleklasser, uddannelsesinstitutioner og almindelige besøgende.” 

Projektet er delt i to faser, hvor 1. fase omfatter en renovering af observatoriet. Det skal have nyt tag, og facaden og de ikoniske kupler skal renoveres, ligesom der skal lægges omfangsdræn. Derudover skal der etableres et tidssvarende formidlingslokale, bedre toiletforhold og et pantry, så besøgende kan bydes på en kop kaffe. Endelig arbejdes der for lige adgang for alle gæster, så også gangbesværede kan komme ind på observatoriet og ikke mindst op i den store kuppel. 

Projektleder og arkitekt i den filantropiske forening Realdania, Eske Møller, siger:

”Ole Rømer-Observatoriet er et særligt sted, som nu får plads til nye aktiviteter inde og ude hele året rundt. En opdatering af den fredede bygning betyder også, at flere borgere får nemmere adgang til fascinerende stjernekig og formidlingsaktiviteter. Samtidig er observatoriet er en del af det store byudviklingsprojekt Kongelunden i Aarhus, der vil give nye rekreative muligheder for aarhusianere i alle aldre.”

Science Museernes ambition for det renoverede Ole Rømer-Observatorium er, at det bliver en oplevelse både at se den historiske bygning, at man kan blive præsenteret for den nyeste forskning indenfor astronomi, og at man kan kigge ud i verdensrummet gennem observatoriets kikkerter.

Fondsdirektør i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Christine Wiberg-Lyng, siger:

”Ole Rømer-Observatoriet fortæller historie, både i kraft af stedets funktion og arkitektur. Med det forestående renoveringsprojekt lykkes det at bevare vigtig kulturarv og samtidig aktivere den lange danske tradition for astronomisk forskning og formidling. Vi ser frem til, at observatoriet i endnu højere grad bliver et inspirerende besøgssted for en bred skare af besøgende”.    

Fakta

Ole Rømer-Observatoriet får støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 4 millioner kr. og 4,5 millioner kr. fra Realdania. 

Science Museerne restaurerer og bygger ny formidling for en samlet pris af 17 millioner kr.

Fase 2 handler om at optimere Ole Rømer-Observatoriet som formidlingsplatform. De mere detaljerede planer for fase 2 offentliggøres i efteråret 2021.

Ole Rømer-Observatoriet forventes at genåbne ved udgangen af  2022.

Læs mere: 

https://realdania.dk

https://louis-hansenfonden.dk