Uge sex hele året med nyt kropssite

Et nyt gratis undervisningssite kærekrop.dk handler om, hvilke tanker unge har om deres krop. Om dens forskellighed, tabuer, idealer og iscenesættelse. Sitet skal hjælpe de unge med at sætte ord på og reflektere over kroppen. Sitet er nu udvidet med opgaver, som kan laves hjemmefra.

På  Science Museerne er der uge sex hele året, også når museerne og skolerne har fysisk lukket. Undervisningssitet  kærekrop.dk, er målrettet udskolingen og giver mulighed for, at eleverne kan løse opgaver, debattere og reflektere over kropsidealer og kropsopfattelse.Kærekrop.dk er oplagt at inddrage i forbindelse med hjemmeundervisningen, og eleverne kan samarbejde online i mindre grupper eller arbejde enkeltvis. Opgaverne lægger desuden naturligt op til, at man kan veksle mellem elevarbejde og opsamling i klassens fælles digitale forum.    . 

Sitet tager afsæt i næsten 2000 personlige udsagn om kroppen fra udstillingen "Kære krop, svære krop" på Steno Museet i Aarhus. 

Sitet er åbent for alle og vi hører meget gerne fra dig, hvis du vil dele dine egne og dine elevers erfaringer med at arbejde med sitet under skolelukningen.  Skriv til formidlingsmedarbejder Kamma Lauridsen, Science Museerne kl@sm.au.dk for mere info. 

Læs mere om sitet og download opgaver her