KONTAKT

Supplerende oplysninger m.v. kan fås ved henvendelse til formanden,

Bent Lorenzen
Science and Technology
Aarhus Universitet, Bygning 1521
Ny Munkegade 120
8000 Aarhus C

M: 2899 2217
E-mail: bent.lorenzen@au.dk